Czy starosta może na wniosek właściciela wydać decyzję na przebudowę drzewostanu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w opisanej sytuacji Starosta może na wniosek właściciela wydać decyzję na przebudowę drzewostanu?

Właściciel lasu prywatnego o powierzchni 1 ha zwrócił się z zapytaniem do Starosty, czy w związku z tym, że ww. las charakteryzuje się luźnym zwarciem oraz niskim zadrzewieniem, co nie zapewnia możliwości realizacji celów trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, mógłby go wyciąć i posadzić nowy las. Przedmiotowy las jest objęty Uproszczonym Planem Urządzania Lasu zgodnie, z którym gatunkiem głównym jest 25 letnia olszyna o zadrzewieniu 0,7, wskazanie zadań gospodarczych trzebież wczesna. Na etapie wyłożenia Uproszczonego Planu Urządzenia przed jego zatwierdzeniem właściciel nie wniósł żadnych uwag. Przedmiotowy Uproszczony Plan Urządzenia Lasu nie przewiduje obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l. Pracownik (leśnik) Starosty wraz z właścicielem dokonali oględzin lasu, w trakcie których stwierdzono, że stan faktyczny lasu jest niezgodny z opisem taksacyjnym lasu zawartym w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu, ponieważ faktycznie w terenie powierzchnia leśna porośnięta jest leszczyną, czeremchą oraz pojedynczymi sztukami drzew gatunku olcha, brzoza i osika i jest zasadne wyciąć wszystko i odnowić.

Czy w takim konkretnym przypadku Starosta może wydać na wniosek właściciela decyzję na przebudowę drzewostanu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX