Czy Starosta ma obowiązek nałożyć karę na właściciela drogi (gminę) za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, jeżeli brak jest ustalonego sprawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z drogi gminnej zostały wycięte drzewa wymagające uzyskania zezwolenia Starosty. Policja nie ustaliła sprawcy wycinki.

Jak ma postąpić Starosta?

Czy Starosta ma obowiązek nałożyć karę na właściciela drogi (gminę), jeżeli brak jest ustalonego sprawcy?

Czy Starosta powinien umorzyć sprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX