Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymaliśmy wniosek o umorzeniu przez starostę czynszu dzierżawnego od Koła Łowieckiego. Koło Łowieckie wnosi o umorzenie uzasadniając to obecną złą sytuacją materialną związaną z sytuacją epidemiologiczną, która uniemożliwiła organizację polowań. Zawarliśmy z Kołem Łowieckim umowę cywilno-prawną na dzierżawę terenu. Właścicielem terenu nie jest starosta, a gminy wraz z nadleśnictwem.

Czy jest możliwość sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy obwodu łowieckiego?

Jeżeli tak, to na jakich zasadach i w jakim charakterze?

Czy starosta ma możliwość umorzenia czynszu dzierżawnego nie będąc właścicielem terenu?

Pobierany czynsz dzierżawny jest przekazywany w całości przez starostę poszczególnym gminom i nadleśnictwu.

Na podstawie jakich przepisów mielibyśmy umorzyć ten czynsz i kto pokryje opłaty, które za ten czynsz należy przekazać właścicielom terenu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?