Czy starosta jest właściwy do rejestracji jednostki pływającej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta jest właściwy do rejestracji jednostki pływającej?

Wnioskodawca chce zarejestrować jednostkę pływającą o długości: 19,68 m, szer. 5,00 m, moc silnika 147,0 kW, maksymalna liczba osób na pokładzie 24, obszar: wody morskie, cel komercyjny, cel użytkowania: rybołówstwo rekreacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

Czy Starosta jest właściwy do rejestracji wyżej wymienionej jednostki zgodnie z ustawą z 12.04.2018 r. o rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m?

Jeżeli nie, to proszę o wskazanie właściwego organu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX