Czy stanowi WDT sytuacja, gdy towar jest przywożony z Ukrainy do Polski, gdzie zostaje dopuszczony do obrotu na terytorium... - OpenLEX

Czy stanowi WDT sytuacja, gdy towar jest przywożony z Ukrainy do Polski, gdzie zostaje dopuszczony do obrotu na terytorium Unii, a następnie jest przedmiotem dostawy do kontrahenta w Rumunii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka polska wysyła materiały do spółki ukraińskiej w procedurze uszlachetniania biernego. Materiały po przetworzeniu w postaci wyrobów gotowych wracają do spółki polskiej (na zachodzie kraju), gdzie od wartości usługi przetworzenia płacone są należności celno-podatkowe. Towary są rozładowywane na magazynie a następnie po sprawdzeniu wysyłane do spółki rumuńskiej jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów przy zastosowaniu zerowej stawki VAT. Spółka polska w celu ograniczenia kosztów transportu zamierza dokonywać odprawy na najbliższym przejściu granicznym w Polsce (południe kraju) i następnie tym samym transportem (bez rozładunku) wysyłać towary do spółki na terenie Rumunii.

Czy w tym przypadku dalej mamy do czynienia z WDT i z prawem stosowania zerowej stawki VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?