Czy stacja ładowania o mocy 2x22 kW, wykorzystywana na własne potrzeby tj. do ładowania firmowego pojazdu elektrycznego wymaga zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stacja ładowania o mocy 2x22 kW, wykorzystywana na własne potrzeby tj. do ładowania firmowego pojazdu elektrycznego wymaga zgłoszenia zgodnie z wymaganiami ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

"Art. 29. [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30" Pojazd elektryczny jest częścią floty firmowych wymaganej do prowadzonej działalności gospodarczej związanej z odbiorem odpadów w odniesieniu wymagań o elektromobilności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX