Czy środki z Funduszu Pomocy mogą być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników CUW?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy mogą zostać przez jst przeznaczone dla Centrum Usług Wspólnych, w którym są zatrudnione księgowe szkół i przedszkoli tej jst?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX