Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wyznaczenie kwoty wolnej od zajęcia na rachunku, na którym znajdują się środki z programów socjalnych. Ostatnia nowelizacja Prawa bankowego, wprowadzona ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, rozszerzyła definicje środków znajdujących się na rachunku, a niepodlegających egzekucji. Przed nowelizacją funkcjonowała tzw. KWZ (kwota wolna od zajęcia) wyliczana zgodnie z zapisami art. 54. Nowelizacja wprowadziła dodatkowo art. 54a który mówi o wyłączeniu z pod zajęcia kwot pochodzących ze świadczeń, zasiłków itp. (zgodnie z definicjami do których odwołuje się art. 54a). Nie ma jednak nigdzie informacji, jaka jest korelacja pomiędzy tymi artykułami.

Czy środki wolne od zajęcia na podstawie zapisów art. 54a stanowią dodatkowe zwolnienie poza tym istniejącym na podstawie art. 54, czy też zapisy te należy traktować równolegle i na rachunku dłużnika, kwota nie podlegająca zajęciu powinna spełniać jednocześnie wymogi opisane w art. 54 i 54a?

Przykład: Na rachunku dłużnika, w momencie rejestracji zajęcia komorniczego na kwotę 1000 zł znajduje się saldo 2000 zł, w tym 500 zł które bank zidentyfikował jako środki pochodzące z programu 500+.

Czy w tym przypadku, zakładając, że w bieżącym miesiącu kwota wyliczona na podstawie art. 54 wynosi 1400 zł, na rachunku wolna od zajęcia powinna być kwota 1400 zł (kwota ta jest zgodna z art. 54 i zawiera jednocześnie zwolnienie z zajęcia wynikające z art. 54a), czy też 1900 zł (jako suma zwolnienia wynikającego z art. 54 i 54a)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?