Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uzyskałem dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z PUP, na podstawie ustawy z 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z 30.04.2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z 14.07.2017 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Czy uzyskane środki otrzymane przed otwarciem działalności należy opodatkować stawką 3% ryczałtu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?