Czy środki uzyskane z EFS podlegają opodatkowaniu? - OpenLEX

Czy środki uzyskane z EFS podlegają opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2017 r.

PYTANIE

Od 12.06.2017 r. prowadzę działalność gospodarczą: usługi fotograficzne (zasady ogólne). W dniu 21.06.2017 r. podpisałam umowę o udzielenie wsparcia finansowego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10: Regionalny Rynek Pracy; Działanie 10.3. Rozwój Samozatrudnienia. Projekt: "Własny biznes - sposób na życie IV" współfinansowany ze środków EFS. Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek. Jest to wsparcie bezzwrotne w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności, pokrycie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałego przedsiębiorstwa zgodnie z harmonogramem. Wsparcie jest pomocą de minimis zgodnie z RMIIR z 2.07.2015 r. Kwota wsparcia to 23.340 zł. Środki zostały otrzymane w czerwcu już po uruchomieniu działalności. Z tych środków w czerwcu i w lipcu będą/były dokonywane zakupy zarówno środków trwałych (o wartości powyżej 3500 zł) jak i wyposażenia i specjalistycznego oprogramowania. Wartość oprogramowania to kwoty poniżej 3500 zł oraz powyżej.

Czy zakup wyposażenia finansowany z ww. środków stanowi koszt uzyskania przychodów i podlega ewidencjonowaniu w PKPiR, wchodząc do podstawy obliczenia podatku dochodowego?

Czy amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych ww. wsparciem stanowi koszt uzyskania przychodów?

Czy zakup oprogramowania specjalistycznego, zarówno w kwocie niższej niż 3500 zł jak i wyższej, będzie stanowić jednorazowo koszt w dacie jego zakupu?

Czy ww. wsparcie finansowe stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w momencie jego otrzymania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX