Czy środki poniesione na wynagrodzenie doradców metodycznych w ostatnim kwartale roku mogą być ujęte w umowie dotacji na... - OpenLEX

Czy środki poniesione na wynagrodzenie doradców metodycznych w ostatnim kwartale roku mogą być ujęte w umowie dotacji na następny rok?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do dotacji na realizację zadań doradcy metodycznego ma zastosowanie art. 170 ustawy o finansach publicznych? Czy środki poniesione na wynagrodzenie doradców metodycznych w ostatnim kwartale roku mogą być ujęte w umowie dotacji na następny rok?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX