Czy środki pochodzące z uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji mogą być przeznaczone na wkład własny do inwestycji wodociągowej lub kanalizacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy środki otrzymane przez Gminę w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji uzyskane na podstawie ustawy dochody jednostek samorządu terytorialnego art. 70f i 70g mogą stanowić wkład własny do inwestycji w ramach programu priorytetowego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?

Realizowana inwestycja dotyczyć będzie zagadnień kanalizacyjnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX