Czy środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowią dochód JST, który należy ująć w budżecie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy środki zewnętrzne pozyskiwane przez szkoły np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie nauczycieli odprowadzone do organu prowadzącego (JST) jako dochód wchodzący do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli?

JST powyższe środki wprowadza jednostkom do ich budżetów - na wydatki w rozdziale 80146.

Czy jednostka uzgadniając z organem prowadzącym plan dofinansowania dokształcania powinna uwzględnić również te środki zewnętrzne?

Na podstawie wniosków dyrektorów organ prowadzący do 31 stycznia opracowuje plan dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli.

Czy jeśli w trakcie roku jednostka pozyska dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych to powiększają one plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX