Czy środki otrzymane w związku z sytuacją na rynku energii generują przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spóła akcyjna, która jest czynnym podatnikiem VAT oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 otrzymała pomoc finansową.

Czy otrzymane środki pieniężne będą podlegały opodatkowaniu w dacie wpływu środków na rachunek bankowy?

Czy przychód ten będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 CIT (umowa o udzielenie pomocy publicznej została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii reprezentowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX