Czy środki objęte zwolnieniem z mocy art. 54a Prawa bankowego pozostają nadal zwolnione w przypadku egzekucji wierzytelności alimentacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy środki objęte zwolnieniem z mocy art. 54a Prawa bankowego pozostają nadal zwolnione w przypadku egzekucji wierzytelności alimentacyjnej, skoro wg art. 1083 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego: Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX