Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komornik Sądowy dokonał zajęcia rachunku bieżącego przedsiębiorstw indywidualnych. Równocześnie, klientka posiada kredyt inwestycyjny - Bank posiada wymagalną wierzytelność z tytułu zaległości w spłacie kredytu. Na rachunek bieżący klientki wpłynęły środki pieniężne.

Wobec powyższego powstaje pytanie, czy środki, które wpłynęły na rachunek bieżący należy przesłać komornikowi na pokrycie zajęcia, czy też dokonać potrącenia bankowego z wierzytelności Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?