Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z pracownikiem zatrudnionym 05.02.2018r. została rozwiązana umowa o pracę w dniu 03.04.2018r. Pracownik oprócz stałego wynagrodzenia uzyskał zmienne składniki: nadgodziny, premia uznaniowa, które są wypłacane za okresy nie dłuższe niż miesiąc. W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 7 dni? Proszę o wyjaśnienie na przykładzie przy założeniach: II 2018 pracownik rozpoczął pracę 05.02; przepracował dodatkowo 16 godz. w nadgodzinach; przebywał 1 dzień na zwolnieniu lekarskim (28.02.2018). III 2018 pracownik przepracował dodatkowo 2 godz. w nadgodzinach; przebywał 17 dni na zwolnieniu lekarskim (01-05.03.2018; 19-30.03.2018). Stałe wynagrodzenie pracownika 2300,00zł. płatne do końca miesiąca; nadgodziny w łącznej kwocie za II i III 400,00zł. płatne do końca miesiąca; premia uznaniowa za luty 1400,00zł. wypłacona 10.03.2018r. Ile będzie wynosił ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Czy średnią miesięczną ekwiwalentu wyliczaną ze zmiennych składników można przeliczać godzinowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?