Czy średnią feryjną należy wypłacać z góry?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole (jednostka feryjna) ferie zimowe obejmowały okres od 31 stycznia 2011 r. do 13 lutego 2011 r. Biorąc pod uwagę godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne - wynagrodzenie za okres ferii zimowych obliczono za okres stycznia – średnia z godzin od września 2010 r. do grudnia 2010 r., za okres lutego – średnia z godzin od września 2010 r. do stycznia 2011 r.

Czy powyższe obliczenia są prawidłowe?

Czy średnią feryjną należy wypłacać z góry tj. pierwszego dnia miesiąca, w którym są ferie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX