Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką komunalną – sp. z o.o. (100% udziału gminy) zatrudniamy ok. 160 osób – jesteśmy średnim przedsiębiorcą. Sporządzamy pełne sprawozdanie finansowe. Zarząd chce być zwolniony ze swojego sprawozdania. Wobec tego - czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Jeśli tak, to jakie zatem warunki należy spełnić, aby nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Kto musi podjąć uchwałę, która to zatwierdzi - Rada Nadzorcza czy Walne Zgromadzenie Wspólników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?