Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planujemy sprzedaż lokalu. Ustawa o VAT mówi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Przepis art. 2 ust.14 ustawy o VAT stanowi (od 1 września 2019 r.), że przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Mam wątpliwość, czy rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, to moment, w którym otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynku, czy może rozpoczęcie faktycznego korzystania z lokalu (np. jako własne biuro, magazyn itp.) - czegoś takiego nigdy nie było. A może będzie miał tu znaczenie fakt, że zaczęliśmy osiągać przychody z jego najmu w okresie 01.01.2015 - 30.04.2016 (ale to tylko 16 miesięcy). Umowa została rozwiązana, lokal faktycznie nigdy nie został wykończony i nie był używany. W bilansie lokal jest wykazywany jako nieruchomości inwestycyjne – nie środki trwałe.

Jaką stawkę powinniśmy zastosować w obecnej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?