Czy sprzedaż urządzenia przez wspólnika drugiemu wspólnikowi generuje u niego obowiązek zapłaty podatku VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Równocześnie od sierpnia 2018 r. jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka z końcem lipca bieżącego roku ulegnie rozwiązaniu. Spółka zakupiła urządzenie o wartości 132.000 zł, które teraz ja będę wykorzystywał wyłącznie do swojej działalności gospodarczej. Wspólnik jest podatnikiem VAT, a ja nie.

Czy sprzedaż przez wspólnika urządzenia generuje u niego obowiązek zapłaty podatku VAT?

Czy jest możliwa taka konstrukcja?

Urządzenie po likwidacji spółki jest wycofane do majątku prywatnego wspólników.

Ja swoją część przenoszę następnie do swojej jednoosobowej działalności, a od byłego wspólnika kupuję na podstawie umowy sprzedaży jego część urządzenia?

Czy musiałbym zapłacić wtedy PCC?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access