Czy sprzedaż sprzętu w ramach grupy firm bez umowy, bezpośrednio na podstawie faktury sprzedaży, jest postrzegana jako sprzedaż w myśl art. 10 u.z.s.e.e.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sprzedaż sprzętu w ramach grupy firm bez umowy, bezpośrednio na podstawie faktury sprzedaży, jest postrzegana jako "sprzedaż sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe" w rozumieniu art. 10 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893) – dalej u.z.s.e.e.?

Czy w takim wypadku wyznaczanym przedstawicielem zobowiązanym do wykonywania obowiązków na terytorium innego kraju jest grupa, której firma odsprzedaje sprzęt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX