Czy sprzedaż pomiędzy oddziałem jednostki sektora finansów publicznych a jego dyrektorem powinna być oznaczona jako TP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza jednostka jest jednostką sektora finansów publicznych widniejącą w KRS. Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT - podlegamy centralizacji VAT - nasza jednostka składa się z poszczególnych oddziałów. Dyrektora głównego oddziału powołuje właściwy Minister. Dyrektorów poszczególnych oddziałów zatrudnia Dyrektor głównego oddziału w ramach umowy o pracę. W KRS widnieje Dyrektor głównego oddziału, a dyrektorzy poszczególnych oddziałów posiadają odpowiednie pełnomocnictwa/powierzenia na podstawie kodeksu cywilnego do dokonywania czynności prawnych związanych z działalnością oddziału, którym kieruje. Oddział co miesiąc obciąża swojego dyrektora np. za paliwo, posiłki, nocleg itp. Oddział wystawia fakturę z tego tytułu na imię i nazwisko dyrektora oddziału, którym kieruje.

Czy w związku z tym wystawiona faktura powinna być zaewidencjonowana z oznaczeniem "TP" w kontekście nowych przepisów VAT?

Czy to, że Dyrektor oddziału posiada umowę o pracę wyłącza z obowiązku oznaczenia faktury "TP"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX