Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia dokonuje adaptacji powierzchni części wspólnych na cele mieszkaniowe w 2014 r. w budynku oddanym do użytkowania i zasiedlonym w 2004 r. W wyniku tej adaptacji, którą spółdzielnia wykonuje sama mają powstać cztery lokale mieszkalne, które chce sprzedać w wyniku przetargu, wg zasady kto da więcej. Posiada pozwolenie na budowę-rozbudowę.

1.

Czy ta dostawa lokali mieszkalnych (adaptacja na cele mieszkaniowe) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, (adaptacja w bryle budynku już istniejącym), czy jest to pierwsze zasiedlenie (art.2 pkt 14) powierzchnie wspólne zostały oddane do użytkowania użytkownikom budynku w 2004 r.?

2.

Jeśli podlega zwolnieniu od podatku VAT to czy nalicza się podatek PC?

3.

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz osób nie będących członkami (ustanowienie własności odrębnej) na podstawie umowy o budowę lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (cena sprzedaży ustalona w przetargu większa od nakładów), czy do wysokości nakładów jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych a powyżej jest działalnością inną niż Gospodarka Zasobami mieszkaniowymi i należy opodatkować 19%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?