Czy sprzedaż nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku a częściowo w drodze zniesiena współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z umową o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności oraz ustanowienie użytkowania z 2.03.2020 r. Akt Notarialny Rep. A. podatniczka nabyła na wyłączną własność nieruchomość objętą księgą wieczystą nr W – gospodarstwo rolne. Właścicielami przedmiotowej nieruchomości byli (od 1996 r.) rodzice podatniczki w udziałach po połowie. Po śmierci mamy, udziały w przedmiotowej nieruchomości kosztowały się następująco: ojciec podatniczki 4/6, siostra 1/6, podatniczka 1/6. Podatniczka planuje sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. W wyniku sprzedaży grunt utraci charakter rolny.

Czy w przedmiotowej sytuacji daty nabycia należy traktować następująco: udział w przedmiotowej nieruchomości w 1/6 w dniu śmierci mamy oraz w 5/6 w dniu 2.03.2020 r. umową o podział majątku wspólnego?

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w udziale 1/6 będzie wolny od opodatkowania na podstawie art. 10 ust 5 PIT, jeśli sprzedaż nastąpi w 2024 r.?

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia dopiero po upływie 5 lat licząc od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, tj. począwszy od 1.01.2026 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX