Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. otrzymała w postaci aportu rzeczowego od wspólnika posiadającego 100% udziałów (tj. gminy miejskiej) nieruchomość gruntową o powierzchni 1,09 ha z przeznaczeniem na budowę nowej bazy. Grunty te stanowią własność spółki. Po zrealizowaniu inwestycji, spółka chce sprzedać część nieruchomości gruntowej o pow. 0,0491 ha. Dokonano podziału tej nieruchomości w celu zbycia nowo wydzielonej działki, jest ona niezabudowana, nieuzbrojona, częściowo ogrodzona niezagospodarowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka ta położona jest w strefie oznaczonej jako tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.

W związku z powyższym, czy sprzedaż tej nieruchomości gruntowej objęta jest podatkiem VAT i w jakiej wysokości, czy też można skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie zart. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?