Czy sprzedaż kontenera wykorzystywanego do sprzedaży opodatkowanej VAT może być zwolniona z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący JDG w okresie, gdy był zwolniony z VAT (zwolnienie podmiotowe do 200 tys. obrotu) nabył kontener magazynowy. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego uzyskał wymagane pozwolenie na budowę i wykorzystywał w tej JDG. W następnym roku z uwagi na sprzedaż części samochodowych stał się podatnikiem VAT i kontener był wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej VAT.

Czy sprzedaż tego kontenera, po uprzednim zgłoszeniu do organu budowlanego rozbiórki budynku będzie opodatkowana VAT, czy może zwolniona z VAT?

Czy taki kontener należy uznać za ruchomość, czy część budynku zbywaną po rozbiórce budynku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access