Czy sprzedaż gruntu z domkiem letniskowym może zostać zwolniona z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zamierza przeznaczyć na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomość, która obecnie jest dzierżawiona i dzierżawca postawił na nim mały domek letniskowy z własnym środków. Brak jest MPZP, brak WZ. W studium zapis: "działkę lokalizuje w: a) terenach zabudowy, zainwestowanych lub częściowo zainwestowanych wyznaczonych do zabudowy wg dotychczasowych przesądzeń studialnych – utrzymane w studium, tereny z ograniczeniami o trudnych lub niekorzystnych warunkach dla rozwoju osadnictwa: na obszarach zagrożonych osuwiskami ustalone na podstawie SOPO – oznaczone symbolem 3." W ewidencji gruntów oznaczenie : Bi - inne tereny zabudowane.

Czy w takiej sytuacji sprzedaż samego gruntu pod domkiem letniskowym może zostać zwolniona z VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX