Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2017 r.

PYTANIE

18.12.2015 r. nabyłem wraz z żoną, jednym aktem notarialnym, trzy działki, w tym jedną zabudowaną, w celu powiększenia własnego gospodarstwa rolnego. Działki te stanowią grunty orne i łąki. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy utracił ważność, a gmina nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 12.01.2016 r. jedną z ww. działek (zabudowaną) sprzedałem.

Czy w związku ze sprzedażą działki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PIT?

Jeżeli tak, czy za koszt uzyskania będzie można przyjąć wartość tej działki, która została podana wg mojego oświadczenia w akcie notarialnym z dnia jej nabycia, powiększona o koszty sporządzenia aktu notarialnego w odpowiedniej proporcji do ceny poszczególnej działki (ewentualnie powierzchni)?

Jaki jest termin zapłaty tego podatku?

Na jakim wzorze należy sporządzić zeznanie podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?