Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka (czynny podatnik VAT) jest użytkownikiem wieczystym 4 działek. Działki te spółka nabyła w 2010 i 2012 r. (częściowo wystąpiło opodatkowanie VAT, częściowo wystąpiło zwolnienie z tego podatku, VAT odliczono). Obecnie spółka planuje sprzedać te nieruchomości. Działka nr 1 jest częściowo utwardzona nawierzchnią betonową oraz częściowo nieutwardzona. Nadto znajduje się na niej zlikwidowana fizycznie i formalnie studnia głębinowa poboru wody podziemnej. Działka nr 2 częściowo jest ogrodzona oraz częściowo utwardzona trylinką, kostką brukową, pozostały teren porośnięty trawą. Nadto wjazd na działkę jest zabezpieczony szlabanem, obecnie teren nieogrodzony wykorzystywany jest jako parking. Na działce nr 3 znajdują się pozostałości nieczynnych torów wraz z nawierzchnią betonową. Na działce nr 4 znajdują się pozostałości nawierzchni z trylinki, pozostały teren jest nieutwardzony. Przez działki przebiega nieczynna sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz pod powierzchnią znajdują się pozostałości nieczynnego kanału elektrycznego. Przez działki przebiega też czynna sieć ciepłownicza – własność przedsiębiorstwa przesyłowego. Działki są objęte MPZP - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa. Ww. naniesienia nie widnieją w ewidencji księgowej spółki, nie płaci też spółka od nich podatku od nieruchomości. Zasadniczo nie wykazują one żadnej wartości ekonomicznej.

Czy spółka działki te powinna potraktować jako niezabudowane i opodatkować stawką 23%, czy też jednak powinny zostać uznane za zabudowane i podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?