Czy sprzedawca ma obowiązek podać dane kontrahenta od którego nabył maszynę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zawarłem z urzędem pracy umowę w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zakupiłem maszynę. Urząd pracy wymaga przedłożenia oświadczenia od sprzedawcy maszyny używanej informacji odnośnie jej pochodzenia . Sprzedawca na oświadczeniu oświadczył, iż maszyna nie została w ciągu ostatnich 7 lat nabyta z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej oraz podał jako pochodzenie zbywanych rzeczy jedynie kraj pochodzenia "Polska". Zdaniem urzędu pracy taki zapis nie jest wystarczający i nie pozwala na ewentualne zweryfikowanie kwalifikowalności wydatków. Sprzedawca nie chce podać szczegółowych danych kontrahenta, od którego nabył maszynę (nazwy firmy, NIP firmy) powołując się na RODO. Z kolei urząd pracy nie chce zrefundować wydatków, wzywając do uzupełnienia oświadczenia przez sprzedawcę o brakujące informacje o pochodzeniu maszyny.

Czy sprzedawca ma obowiązek podać te dane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX