Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W poprzednim roku uchwałą rady pedagogicznej wydłużono etap edukacyjny uczennicy klasy pierwszej. Nauczyciel w arkuszu ocen prowadzonym w wersji elektronicznej omyłkowo wpisał ocenę klasyfikacyjną opisową za rok szkolny i promocję do klasy II. Nowy dyrektor znalazł błędnie wypisany arkusz. W jaki sposób nanieść poprawki? Czy jest to za duży błąd i trzeba wydać decyzję administracyjną o sprostowaniu pomyłki? W uchwale rady pedagogicznej jest zapis, że dziecko ma wydłużony etap edukacyjny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?