Czy sprawując nadzór nad lasami, starosta lub nadleśniczy, ma obowiązek dokumentować wykonanie zadań wynikających z UPUL?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sprawując nadzór nad lasami, starosta lub nadleśniczy, ma obowiązek dokumentować wykonanie zadań wynikających z UPUL? Jeżeli tak, to czy wynika to jedynie z ustawy o lasach, czy jeszcze innych przepisów? Jeżeli nie ma takiego obowiązku, to co w sytuacji, kiedy ulegnie zmianie osoba, która się tym z ramienia starosty lub nadleśniczego zajmowała, a jej następca nakaże wykonać właścicielowi cięcia pielęgnacyjne, mimo, że ten już takie wykonał w ramach obowiązującego UPUL?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access