Czy sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający likwidację powinno zostać przesłane do KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja prowadząca działalność gospodarczą w dniu 31.10.2022 r. podjęła uchwałę że z dniem 1.11.2022 r. ulega likwidacji. Na dzień 31.10.2022 r. sporządziła sprawozdanie finansowe oraz bilans otwarcia.

Czy wynik finansowy do dnia 31.10.2022 r. ma być zatwierdzony?

Czy sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający likwidację ma być przesłany do KRS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX