Czy sprawę przekazać według właściwości do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania pacjenta, który przebywał w szpitalu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital zwrócił się z wnioskiem o wydanie przez organ decyzji, potwierdzającej prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na okres 90 dni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szpital wskazał adres zamieszkania osoby, jednakże osoba ta nie przebywa pod wskazanym adresem, a także nie ma terenie gminy osób z nią spokrewnionych. Z dokumentów posiadanych przez organ w dziale pomocy środowiskowej wynika, iż osoba ta przebywa na rodzinnych ogródkach działkowych w sąsiedniej gminie. Adres podany przez Szpital we wniosku to ostatni adres zameldowania tej osoby.

Jak winien postąpić organ w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX