Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach obowiązku spoczywającego na administratorze obiektu budowlanego – wymóg art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, w sierpniu 2006 r. dokonano pomiarów – badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiekcie budowlanym na podstawie, których (w ramach zakresu obowiązywania) dokonano sprawdzenia stanu technicznego tegoż obiektu i sporządzono w pierwszych dniach września 2006 r. wymagany protokół 5-letni. W chwili obecnej należy przeprowadzić następny 5-letni przegląd i sporządzić nowy protokół.

Czy sprawdzając stan techniczny i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego w czerwcu 2011 r. można oprzeć się o pomiary z lipca 2006 r., czy należy na nowo sprawdzić instalację elektryczną i piorunochronną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?