Czy sposób liczenia ceny, w którym zamawiający ujawnia na etapie postępowania kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia jest zgodny z przepisami p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2013 r.

PYTANIE

Zamawiający organizuje przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach oraz placówkach świadczących usługi noclegowe o charakterze innym niż hotele, na terenie kraju i za granicą. Sposób liczenia ceny ustalił w następujący sposób: Oferowana cena brutto = kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup noclegów – (kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup noclegów x upust w %) (ilość noclegów x opłata transakcyjna za rezerwację jednego miejsca noclegowego).

Czy ustalony wzór liczenia ceny nie jest sprzeczny z p.z.p. pod względem podania na etapie postępowania kwoty przeznaczonej na rezerwację noclegów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access