Czy spółka zobowiązana jest utworzyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy w związku z ujęciem w aktywach bilansu kosztów... - OpenLEX

Czy spółka zobowiązana jest utworzyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy w związku z ujęciem w aktywach bilansu kosztów emisji akcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydatki dotyczące przyszłej emisji spółka zaliczyła w ciężar kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia natomiast wg ustawy o rachunkowości. koszty te zmniejszą w przyszłości kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, a niepokryta ich część obciąży koszty finansowe.

Czy spółka zobowiązana jest utworzyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy w związku z ujęciem w aktywach bilansu (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) kosztów emisji akcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?