Czy spółka zobowiązana jest do utworzenie rezerwy dotyczącej niewypłaconych kwot darowizny, które zostaną przekazane w... - OpenLEX

Czy spółka zobowiązana jest do utworzenie rezerwy dotyczącej niewypłaconych kwot darowizny, które zostaną przekazane w kolejnych latach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2022 r. spółka zawarła umowy darowizny pieniężnej z odroczonym terminem płatności. Pierwsza darowizna pieniężna została przekazana przelewem bankowym w bieżącym roku. Pozostałe kwoty, zgodnie z umową, zostaną wypłacone w latach 2023 i 2024.

Czy zasadne jest utworzenie rezerwy dot. niewypłaconych kwot darowizny?

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX