Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komunalna (spółka z o.o.), której 100% właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego ma 51% udziałów w kapitale zakładowym innej spółki z o.o. (spółka B). Spółka B zamierza udzielić zamówienia na modernizacje instalacji do spalania biomasy tak, aby instalacja ta mogła ostatecznie wytwarzać energię elektryczną, która spółka zamierza odsprzedać do sieci. Koszt inwestycji to ponad 2.000.000 zł. Spółka B zajmuje się m.in. wytwarzaniem oraz sprzedażą na rzecz ENEA energii elektrycznej. Dodatkowo będzie także produkować ciepło.

Czy spółka B winna stosować p.z.p. (w ogóle lub w tym konkretnym zamówieniu), czy wyłącznie winna udzielać zamówienia w trybie zamówień sektorowych?

Spółka działa jako podmiot wolnorynkowy i obowiązana jest do pokrywania straty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację