Czy spółka z o.o. świadcząca usługi medyczne może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu... - OpenLEX

Czy spółka z o.o. świadcząca usługi medyczne może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot leczniczy, prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi medyczne zwolnione z VAT poprzez zatrudnionych lekarzy na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Czy świadczenie usług medycznych przez spółkę z .o.o. na rzecz osób fizycznych, które dokumentowane jest fakturą (klienci za usługę płacą przelewem i z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej czynności dotyczyła) może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej na podstawie poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX