Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wodociągowa miała zawartą umowę na dostarczanie wody z osobą fizyczną od 2013 r. do 18.02.2020 r. (stan wodomierza 2083 m³ - ostatnia faktura wystawiona z dniem 18.02.2020 r.) Osoba ta w dniu 27.02.2020 r. złożyła do Spółki pismo z prośbą o zawarcie umowy na dostarczanie wody od dnia 01.02.2020 r., ale już nie z nim tylko z firmą XXX. Spółka wodociągowa nie mogła zawrzeć umowy od 01.02.2020 r., bo poprzednia umowa jeszcze trwała, więc zawarła z firmą XXX umowę ale dopiero od dnia 17.03.2020 r. Dnia 23.03.2020 r. firma XXX wystawiła spółce wodociągowej notę korygującą do ostatniej faktury z dnia 18.02.2020 r. wystawionej przez spółkę wodociągową na osobę fizyczną z prośbą o korektę danych dotyczących nazwy z osoby fizycznej na firmę XXX.

Czy spółka wodociągowa może uznać przesłaną notę, jeśli 18.02.2020 r. nie miała podpisanej umowy z firmą XXX, a z osobą fizyczną?

Czy nota korygująca jest prawidłowym dokumentem w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?