Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka prowadząca składowisko odpadów poprzemysłowych, która w ramach inwestycji pn. "Modernizacja składowiska odpadów poprocesowych" przewiduje przełożenie składowanych odpadów z jednej kwatery do drugiej umożliwiając tym samym przeprowadzenie planowanej inwestycji musi posiadać zgodę na wydobywanie odpadów, o której mowa w art. 144 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - dalej u.o.?

Czy w instrukcji prowadzenia składowiska powinny być zawarte zasady na podstawie, których mogłoby ewentualnie odbywać się wydobywanie odpadów składowanych na składowisku?

Co powinien zrobić właściciel składowiska, jeśli w instrukcji składowiska odpadów brak jest wytycznych dotyczących wydobywania tych odpadów, a chce przenieść odpady z jednej kwatery na drugą?

Czy składowisko odpadów, któremu zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie składowiska osadów poneutralizacyjnych w marcu 2001 r. można uważać za zwałowisko odpadów, dla którego mogłaby być wymagana zgoda na wydobywanie odpadów zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 u.o.?

Nadmieniam, że inwestycja, o której powyżej polega na dostosowaniu składowiska do spełnienia warunków stawianych przez obowiązujące przepisy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?