Czy spółka prawidłowo postąpiła korygując VAT należy za listopad 2020 r., jeśli w styczniu 2021 r. wystawiła fakturę korygującą "in minus" do sprzedaży za listopad 2020 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. wystawiła fakturę korygującą w m-cu styczniu 2021 do sprzedaży za miesiąc listopad 2020 (korekta in minus do 0, z powodu bezpodstawnie wystawionej faktury). Kontrahent otrzymał korektę w styczniu 2021. Spółka skorygowała VAT należny za m-c 11/2020.

Czy prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access