Czy spółka powinna zamieścić informację o nie sporządzaniu zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych we wprowadzeniu... - OpenLEX

Czy spółka powinna zamieścić informację o nie sporządzaniu zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego albo informacji dodatkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka sporządza sprawozdania finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jednocześnie spółka spełnia warunek do nie sporządzania zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych. Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy (tutaj: 2021 r.) nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy 3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Czy spółka musi sporządzić jakieś oświadczenie w tym zakresie?

Czy spółka powinna zamieścić informację o nie sporządzaniu zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego albo informacji dodatkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX