Czy spółka powinna przeksięgować lokal z inwestycji na środki trwałe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie opodatkowaną w zakresie budownictwa ogólnego, w tym m.in. działalność developerską. Wybudowała budynek mieszkalno-usługowy wraz z miejscami parkingowymi znajdującymi się pod budynkiem. Większość lokali z miejscami została sprzedana. Pozostały dwa lokale z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi, które będą służyły działalności gospodarczej. Z uwagi na niewykończenie lokali pozostają one w ewidencji konta 080 Środki trwałe w budowie. Obecnie spółka zamierza wynająć lokal na działalność gospodarczą. Najemca zobowiązuje się do przeprowadzenia na swój koszt prac adaptacyjnych i wyposażenia przedmiotu najmu.

Czy w takiej sytuacji spółka powinna przeksięgować lokal z inwestycji na środki trwałe?

Czy na środki trwałe należy przyjąć miejsca parkingowe, czy może o koszt ich wytworzenia zwiększyć wartość lokalu?

Czy od miejsc parkingowych spółka powinna zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości 2% - budowle?

Nadmieniam, że cena za wynajem ustalona jest ryczałtowo.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX