Czy spółka powinna księgować różnice kursowe wynikające z noty przy przewalutowaniu leasingu finansowego zwrotnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dokonała przewalutowania leasingu finansowego zwrotnego ze złotówek na euro po kursie 4,131. Następnie obciąża nas notą księgową za część kapitałową i odsetkową po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty księgowej.

Na nocie leasingodawca umieścił część kapitałową opłaty leasingowej, część odsetkową opłaty leasingowej oraz różnice kursowe będące różnicą pomiędzy kursem z dnia przewalutowania a kursem zastosowanym przy wystawianiu noty księgowej.

Czy spółka powinna księgować wyżej wymienione różnice kursowe?

Spółka księguje notę po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty, płaci w euro po średnim kursie NBP z dnia zapłaty i na tym etapie nalicza różnice kursowe.

Czy spółka powinna księgować różnice kursowe wynikające z noty (różnica pomiędzy kursem z noty a kursem z przewalutowania), a jeśli tak, to jak je zaksięgować?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access