Czy spółka po zlikwidowaniu wyodrębnionego lokalu powinna jego niezamortyzowaną część przeksięgować na środek trwały w budowie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada kamienicę wprowadzoną jako środki trwałe w budowie. W tej kamienicy jest jedno mieszkanie, które zostało wyodrębnione i wprowadzone jako środek trwały. Obecnie cała kamienica jest gruntownie remontowana z przeznaczeniem poszczególnych lokali na sprzedaż.

Czy spółka po zlikwidowaniu wyodrębnionego lokalu powinna jego niezamortyzowaną część przeksięgować na środek trwały w budowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX