Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład (kopalnia soli) planuje wykonanie modernizacji zbiornika technologicznego solanki. Zadanie ma zostać zlecone firmie zewnętrznej, która będzie realizowała zadanie kompleksowo tj. modernizacja zbiornika wraz czyszczeniem i zagospodarowaniem odpadu z czyszczenia zbiornika. Wytwórcą odpadu będzie zleceniobiorca. Ilość odpadu zalegająca w zbiorniku szacowana jest na 280-350 ton. Pojawiło się pytanie o kod odpadu, który zostanie wydobyty ze zbiornika. Jest bardzo duża różnica w stawce za 1 tonę odpadu (z grupy 17 05) o kodzie 17 05 06 i odpadu z grupy 16 07 (Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek z wyjątkiem grup 05 i 13). Kod 17 05 06 jest zdecydowanie tańszy, ale mamy wątpliwości czy będzie to właściwy kod odpadu.

Czy spółka nie będzie miała kłopotów, jeśli odpad będzie pod niewłaściwym kodem, a w konsekwencji jego zagospodarowanie przez uprawnionego odbiorcę może spowodować zanieczyszczenie środowiska?

Zakład nie będzie wytwórcą tych odpadów, ale powstaną one w wyniku świadczenia usługi na naszym obiekcie.

Czy w tym momencie spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odpad zostanie zakwalifikowany i przekazany pod niewłaściwym kodem lub zostanie zagospodarowany w sposób, który spowoduje zanieczyszczenie środowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?