Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. musi opłacić PCC i w jakiej wysokości od uchwały o podwyższenie kapitału spółki i od uchwały o wniesieniu dopłaty na pokrycie straty za lata 2008-2010? Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. została powołana przez radę gminy w celu realizacji zadań własnych gminy czyli zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę, odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów. Głównym źródłem działalności spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ale spółka wykonuje też zadania powierzone przez Gminę i mieszkańców np. naprawa nawierzchni drogi, wycięcia drzew, modernizacja hydroforni, drobne prace naprawcze, jednak usługi pozostałe stanowią nieznaczny procent działalności spółki komunalnej. Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyłącznie Gmina. W 2018 r. rada gminy podjęła dwie uchwały, jedna w sprawie o podwyższenie kapitału zakładowego spółki, a druga o wniesienie dopłaty na pokrycie straty za lata 2008-2010.

Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. musi opłacić PCC i w jakiej wysokości od uchwały o podwyższenie kapitału spółki i od uchwały o wniesieniu dopłaty na pokrycie straty za lata 2008-2010?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?